Hiện nay rất nhiều người quan niệm rằng não bộ đã được bảo vệ bởi lớp sọ não rất cứng bên ngoài nên khó sở hữu thể làm cho nó tổn thương được.

Họ cho rằng, chỉ khi có tác …